Dnia 6 grudnia 2017 roku o godzinie 14:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek z terenu naszej gminy, współfinansowanego z budżetu dotacji MSWiA. Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Lubawa będący także Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie Tomasz Ewertowski oraz Komendant Gminny Związku OSP RP w Lubawie kpt. inż. Krzysztof Rutkowski. Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Lubawa wzbogaciły się o następujący sprzęt:

-buty specjalne ochronne – 21 p.,
- ubrania specjalne ochronne – 3 kpl.
- ubrania koszarowe – 17 kpl.,
- radiotelefon – 2 szt.,
- węże tłoczne – 32 szt.,
-kominiarka strażacka – 18 szt.,
- rękawice strażackie – 15 p.,
- hełm strażacki – 7 szt.,
- pilarka do cięcia betonu i stali STIHL- 1 szt.,
- pompa do wody zanieczyszczonej – 1 szt.,

Dofinansowanie MSWiA wynosiło 18.360,00 zł, natomiast wkład Urzędu Gminy Lubawa wyniósł 24.783,00 zł.