Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w dniu 4 listopada 2017 roku o godzinie 9:00 na strzelnicy w Iławie organizuje zawody strzeleckie dla drużyn OSP z powiatu iławskiego.
Do zawodów przystępują trzyosobowe drużyny z jednostek OSP. Naszą Gminę reprezentują Ochotnicze Straże Pożarne z: Byszwałdu, Rożentala, Targowiska, Rumienicy, Wałdyk oraz Złotowa.