W piątek 23 czerwca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach odbyło się bardzo ważne dla strażackiej braci spotkanie druhów jednostki.

Zebranie otworzył Prezes Zbigniew Kłosowski witając zaproszonych gości w osobach Członka Prezydium ZOW ZOSP RP Dh Juliana Lemiecha, Członka ZOP ZOSP RP Dh Henryka Zakrzewskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Macieja Jasińskiego, Wójta Gminy Lubawa, a zarazem Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie Dh Tomasza Ewertowskiego, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Lubawie kpt Krzysztofa Rutkowskiego, Proboszcza Parafii Kazanice Szczepana Modliborskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Dh Jana Laskowskiego oraz druhów czynnych, honorowych i wspierających.

Podczas zebrania wręczone zostały odznaczenia strażakom, którzy wspierają jednostkę swoją pracą i zaangażowaniem. Przed uroczystym wręczeniem Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza jednego z najważniejszych odznaczeń nadawanych przez Zarząd Główny ZOSP RP. Prezes OSP Kazanice Zbigniew Kłosowski przybliżył postać Bolesława Chomicza twórcy struktur Ochotniczych Straży Pożarnych po latach zaborów odczytując rys historyczny.

Następnie przystąpiono do wręczenia oznaczeń, odczytany został Aktu Nadania Medalu i wręczono najstarszemu Druhowi  Anastazemu Licznerskiemu „ Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza”. Najstarszy strażak z OSP Kazanice nie krył wzruszenia z otrzymanego wyróżnienia.

Tak ważny dzień dla strażaków z Kazanic, którzy chcieli również podziękować dh Anastazemu Licznerskiemu za lata wytrwałej pracy na rzecz jednostki stał się również okazją do uhonorowania pozostałych strażaków oraz osób wspierających swoją pracą działania jednostki.

Uchwałami Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie. Złotymi Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • Dh Jan Laskowski,
 • Dh Józef Kopański,
 • Dh Jerzy Licznerski,
 • Dh Józef Ziółkowski.
 • Druhna Barbara Dobrowolska.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • Dh Zbigniew Kłosowski,
 • Dh Jerzy Wyżlic.

Medal Brązowy otrzymali:

 • Dh Marek Borkowski,
 • Dh Andrzej Zadroga,
 • Dh Zbigniew Lenckowski,
 • Dh Barbara Kłosowska
 • Dh Renata Lenckowska.

Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali:

 • Dh Szymon Borkowski,
 • Dh Łukasz Jankowski,
 • Dh Dawid Jankowski,
 • Dh Damian Jankowski,
 • Dh Wojciech Górski,
 • Dh Michał Górski,
 • Dh Tomasz Grzybowski
 • Dh Łukasz Graduszewski
 • Dh Patryk Modrzewski

Społeczna praca, jaką jest służba strażacka to wielkie poświęcenie niech, więc te odznaczenia będą podziękowaniem dla strażaków z Kazanic.

Wielkie podziękowania za pracę i aktywność jednostki złożyli na ręce Prezesa wszyscy zaproszeni goście, życząc dalszych sukcesów zarówno jednostce jak też wszystkim druhom w ich życiu prywatnym.

Materiał: UG Lubawa

Zdjęcia: Mariusz Zadroga