Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielkowa nie pierwszy raz wyróżnia się w wszelkiego rodzaju konkursach i projektach. Wiele można powiedzieć o aktywności strażaków ochotników wykraczającej poza ich podstawową rolę jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i ratownictwo. Tym razem nasi strażacy do domu wrócili z „Florianem” – nagrodą, którą otrzymali w kategorii kategorii "Rozbudowa lokalnej infrastruktury" za budowę boiska we wsi.

Jednostka OSP Zielkowo wysłała zgłoszenie zawierające opis, przebieg realizacji i dokumentację zdjęciową budowy boiska w Zielkowie. Do konkursu nadesłano 375 zgłoszeń z całej Polski we wszystkich kategoriach, nominowane do nagrody zostały 54 inicjatywy. Natomiast statuetki Florianów 2017 otrzymało 21 zespołów, w tym OSP Zielkowo.

Celem ogólnopolskiego konkursu Floriany 2017 jest: promowanie dobrej współpracy samorządów z jednostkami OSP realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz bezpieczeństwa i poprawy jakości życia lokalnych środowisk oraz nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych w latach 2015-2016 z udziałem strażaków, samorządów i innych instytucji.Kolejnym sukcesem jednostki jest otrzymanie specjalnego wyróznienia w XIV Konkursie „Godni Naśladowania”organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kategorii „Praca z młodzieżą”

Serdecznie gratulujemy