W poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. na Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski. Prezes przedstawił punkty zebrania oraz powitał zaproszonych gości i członków Zarządu Oddziału Gminnego.

Jednym z przewodnich tematów posiedzenia było podsumowanie przebiegu zebrań sprawozdawczych na terenie gminy Lubawa za rok 2016, które przedstawił Komendant Gminny kpt. Krzysztof Rutkowski.

Zebrania odbyły się w terminie od 13 stycznia do 10 marca 2017 roku w 17 jednostkach OSP Gminy Lubawa. Podczas zebrań przedstawione zostały sprawozdania z działalności za rok 2016 dotyczące min: funkcjonowania jednostek, ilości druhów w jednostce, stanu ich wyszkolenia, zakupionego sprzętu, sytuacji finansowej jednostki. Omawiane były także plany działalności na bieżący rok.

Kolejnym punktem zebrania było ustalenie terminów zawodów sportowo - pożarniczych. Po dyskusji ustalono, iż zawody Młodzieżowych Dryżyn Pożarniczych odbędą się dnia 4 czerwca br. w Szczepankowie o godzinie 14:00, natomiast Gminne Zawody Sportowo –Pożarnicze Seniorów 18 czerwca br. w Prątnicy także o godzinie 14:00.

Po ustaleniu terminów i omówieniu bieżących spraw, głos zabrał Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa, który podziękował jednostkom OSP Złotowo, Byszwałd, Kazanice, Rożental, Wałdyki i Zielkowo za pomoc w akcji poinformowania mieszkańców i dystrybucji wody w dniu 11 listopada ubiegłego roku, a także przekazał na ręce każdej z jednostek biorących udział w akcji uroczyste podziękowania i węże pożarnicze. Akcja zorganizowana była ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wodociągu publicznego w miejscowości Wałdyki.

Na powyższym posiedzenie zakończono.