W okresie od 13 stycznia do 10 marca 2017 r. na terenie gminy Lubawa odbywały się walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie odbyło się 17 spotkań.

Przedstawiciele jednostek OSP na zebraniach przedstawiali sprawozdania z działalności za rok 2016 dotyczące min: funkcjonowania jednostek, ilości druhów w jednostce, stanu ich wyszkolenia, zakupionego sprzętu, sytuacji finansowej jednostki. Omawiane były także plany działalności na bieżący rok.

W zebraniach poza członkami jednostek OSP uczestniczył m.in: dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa, kpt. Krzysztof Rutkowski – Komendant gminny ZOSP RP w Lubawie, przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, dh Jerzy Żuralski - Sekretarz ZOG ZOSP RP w Lubawie oraz pozostali członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP. W zebraniach uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych władz: sołtysi oraz członkowie Rady Gminy Lubawa i Rad Sołeckich.