W piątek 17 marca 2017 r. w  Zielonym Zakątku w Lubstynku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze połączone z uroczystością poświęcenia i przekazania jednostce OSP Lubstynek samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zebranie sprawozdawcze, które odbyło się o godzinie 17:00 otworzył prezes dh Kazimierz Chyziński witając przybyłych na zebranie gości. Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie druha Kazimierza Chyzińskiego, natomiast na protokolanta druha Cezarego Meller, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej oraz plan działalności na rok bieżący. Następnie udzielono Zarządowi OSP Lubstynek absolutorium.

O godzinie 18:00 na placu przed Restauracją Zielony Zakątek w Lubstynku rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Przy licznie zgromadzonych gościach, nastąpiło poświęcenie nowo zakupionego samochodu strażackiego. Poświęcenia dokonał ksiądz dziekan Marcin Staniszewski, pełniący funkcję kapelana strażaków.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: Dh Tomasz Ewertowski- Wójt Gminy Lubawa, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, młodszy brygadier Krzysztof Tomanek- zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, dh Paweł Szauer- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, dh Katarzyna Grzechowiak- Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, dh Witold Empel- Członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, kpt. Krzysztof Rutkowski- Komendant Gminny ZOSP RP w Lubawie. W uroczystości brały odział także delegacje pobliskich Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Złotowo, OSP Omule, OSP Tuszewo, OSP Rożental, OSP Targowisko, OSP Byszwałd.

Uroczystego przekazania kluczyków do samochodu dokonał Tomasz Ewertowski- Wójt Gminy Lubawa, składając tym samym gratulacje Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstynku. List gratulacyjny wręczył także Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie. Samochód, który od teraz jest w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstynku to średni samochód IVECO EUROCARGO 135E22 przystosowany do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

W kolejnej części zebrania wręczono druhom odznaczenia. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa dla druha Jarosława Mejka, brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa dla druha Andrzeja Kwiatkowskiego, odznaczenie za wysługę 35 lat dla druhów: Kazimierza Chyzińskiego, Edmunda Mejki oraz Bogdana Meller, odznaczenie za wysługę 10 lat dla druha Krzysztofa Szawatkowskiego, odznakę wzorowy strażak oraz za wysługę 5 lat dla druha Grzegorza Zakrzewskiego.

Na zakończenie części oficjalnej Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstynku podziękował wszystkim gościom za obecność w tak ważnym dla jednostki dniu i zaprosił wszystkich na wspólny poczęstunek.