Dnia 24.02.2017 r . w świetlicy wiejskiej w Kazanicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej jednostki OSP Kazanice. 

Zebranie otworzył Prezes dh Zbigniew Kłosowski witając przybyłych gości: Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Macieja Jasińskiego, Wójta Gminy Lubawa, a zarazem Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, Komendanta Gminnego- kpt. Krzysztofa Rutkowskiego, Radnego Jana Laskowskiego, probosza parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła księdza kanonika Szczepana Modliborskiego, a także członków czynnych, zwyczajnych oraz członków MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano Jana Laskowskiego, natomiast na protokolanta Adriana Jankowskiego.

Sprawozdanie z działalności OSP oraz Sprawozdanie finansowe odczytał dh Szymon Borkowski, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytal dh Tomasz Grzybowski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części zebrania głos zajęli: Komendant Powiatowy PSP w Iławie st. bryg. Maciej Jasiński, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski, Komendant Gminny- kpt. Krzysztof Rutkowski oraz ksiądz kanonik Szczepan Modliborski.

Na zakończenie oficjalnej części Walnego Zebrania Sprawozdawczego wręczono druhom odznaczenia. Odznaczenie za wysługę 65 lat dla druha Anastazego Licznerskiego, odznaczenie za wysługę 60 lat dla druha Jana Grzybowskiego, odznaczenie za wysługę 50 lat dla druha Leona Jastrzębskiego i druha Stanisława Dobrowolskiego, odznaczenie za wysługę 45 lat dla druha Jerzego Ankiewicz, odznaczenie za wysługę 40 lat dla druha Józefa Kopańskiego, odznaczenie za wysługę 35 lat dla druha Tadeusza Pokojskiego, odznaczenie za wysługę 30 lat dla druha Jerzego Jankowskiego, druha Józefa Ziółkowskiego, druha Zbigniewa Kłosowskiego odznaczenie za wysługę 25 lat dla druha Zbigniewa Lenckowskiego, druha Jerzego Wyżlic, druha Romana Olek.

 

Materiał: ZG ZOSP RP LUBAWA

Zdjęcia: MARIZET