Dnia 18.02.2017 r . w strażnicy w Pomierkach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. 

Zebranie otworzył Prezes dh Kazimierz Sontowski witając przybyłych gości: zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Krzysztofa Tomanka, Wójta Gminy Lubawa, a zarazem Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, członka Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tadeusza Mejkę, a także członków jednostki OSP Pomierki.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha – Kazimierza Sontowskiego, natomiast na protokolanta dh Stanisława Jankowskiego.

Sprawozdanie z działalności OSP, plan działania na rok bieżący, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Sprawozdanie finansowe odczytał druh Wacław Jankowski Następnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy.

W dalszej części zebrania głos zajęli: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Krzysztof Tomanek, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie oraz Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski, a następnie członek Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tadeusz Mejka.

Na zakończenie oficjalnej części Walnego Zebrania Sprawozdawczego przybyli goście dokonali wręczenia druhom OSP Pomierki odznaczeń za wysługę lat: dh Hubert Truszczyński za wysługę 50 lat, dh Kazimierz Sontowski za wysługę 45 lat, dh Jankowski Wacław za wysługę 35 lat, dh Stanisław Jankowski za wysługę 30 lat, dh Dariusz Sontowski za wysługę 20 lat, dh Leszek Truszczyński za wysługę 15 lat, dh Krzysztof Jankowski i dh Łukasz Jankowski za wysługe 5 lat.