Dnia 18.02.2017 r . w świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej jednostki OSP Byszwałd. 

Zebranie otworzył Prezes dh Jan Ewertowski witając przybyłych gości: zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Krzysztofa Tomanka, Wójta Gminy Lubawa, a zarazem Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasza Ewertowskiego, Wiceprezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Pawła Szauer, Sekretarza Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Jerzego Żuralskiego, Skarbnika Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Katarzynę Grzechowiak, członków Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tadeusza Mejkę i dh Zbigniewa Kłosowskiego, Przedstawiciela Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie, Sołtysa wsi Elżbietę Treder, Radnego Mirosława Tomaszewskiego, probosza parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła księdza kanonika Szczepana Modliborskiego, a także członków czynnych, zwyczajnych oraz członków MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Mirosława Tomaszewskiego, natomiast na protokolanta dh Jerzego Żuralskiego.

Sprawozdanie z działalności OSP odczytał dh Dominik Eremus, sprawozdanie finansowe – dh Elżbieta Tomaszewska, skarbnik OSP Byszwałd, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej dh Adam Buczkowski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części zebrania głos zajęli: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Krzysztof Tomanek, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubawie Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski oraz ksiądz kanonik Szczepan Modliborski.

Na zakończenie oficjalnej części Walnego Zebrania Sprawozdawczego wręczono druhom odznaczenia. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa dla druhny Elżbiety Tomaszewskiej, odznaczenie za wysługę 50 lat dla druha Jerzego Kińskiego, odznaczenie za wysługę 40 lat dla druha Kazimierza Rafińskiego i druha Stanisława Eremus, odznaczenie za wysługę 35 lat dla druha Grzegorza Licznerskiego i druha Jana Ewertowskiego I, odznaczenie za wysługę 30 lat dla druha Jana Ewertowskiego II, odznaczenie za wysługę 25 lat dla druha Tomasza Ewertowskiego, odznaczenie za wysługę 20 lat dla druha Jerzego Żuralskiego, druha Romana Bukowskiego, druha Mirosława Eremus, druha Bogdana Wyżlic i druha Antoniego Ewertowskiego, odznaczenie za wysługę 15 lat dla druha Karola Ewertowskiego, druha Michała Mroczek, druha Łukasza Ewertowskiego, druha Stanisława Wiśniewskiego, druha Piotra Rafińskiego i druha Józefa Wiśniewskiego, odznaczenie za wysługę 10 lat dla druha Pawła Rafińskiego i druha Karola Eremus, odznaczenie za wysługę 5 lat dla druha Szymona Ewertowskiego i druha Karola Bukowskiego. Odznaczenia Wzorowy Strażak otrzymali: druh Paweł Rafiński, druh Karol Bukowski, druh Karol Eremus oraz druh Szymon Ewertowski

Warto również wspomnieć, iż podczas Walnego Zebrania wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta z Lubawy, która nadała Zebraniu szczególnie uroczystej atmosfery.