Rozpoczął się okres składania wniosków na zakup sprzętu i umundurowania z dofinansowaniem MSWiA. W związku z powyższym rozesłane zostały informacje do miejscowych jednostek OSP wraz ze wzorem wniosku. Wersję edytowalną tego wniosku można znaleźć na stronie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w zakładce OSP http://www.straz.ilawa.pl/osp.html