11 lutego br. w strażnicy w Omulu, odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. Zebranie otworzył Prezes jednostki Dh Eugeniusz Klejna witając przybyłych gości: m.in.: Wójta Gminy Lubawa - Prezesa ZOG ZOSP RP w Lubawie – dh Tomasza Ewertowskiego, Przedstawiciela KP PSP Iława, a tym samym dowódcę JRG kpt. Kamila Szczecha, Radnego Powiatowego Mariana Golder oraz członków czynnych, honorowych i wspierających.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrany został dh Benedykt Czarnecki, natomiast na protokolanta dh Łukasz Okoniewicz.

Jednostka liczy obecnie 22 członków zwyczajnych, 15 członków wspierających oraz 5 członków honorowych.

Po odczytaniu  sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Waldemara Ćwiklińskiego -Przewodniczącego komisji, delegaci udzielili  Absolutorium.

Ostatnim punktem części oficjalnej zebrania było wręczenie odznaczeń druhom OSP Omule:

- dh. Marek Zieliński- odznaczenie za wysługę 30 lat

- dh. Mariusz Babski- odznaczenie za wysługę 20 lat

- dh. Tomasz Rykaczewski- odznaczenie za wysługę 10 lat

- dh. Waldemar Ćwikliński- odznaczenie za wysługę 10 lat

- dh. Piotr Kuczyński- odznaczenie za wysługę 5 lat