W wigilię dnia Św. Mikołaja- 5 grudnia 2016 r. Druhowie z jednostek OSP Byszwałd i OSP Kazanice odwiedzili Dom Dziecka im. Sybiraków w Szymonowie. Strażacy dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży kalendarzy strażackich, zbiórki w szkole oraz dzięki hojności mieszkańców tych miejscowości zorganizowali paczki dla dzieci z domu dziecka. Upominki zostały wręczone przez strażackich Mikołajów oraz śnieżynki przy akompaniamencie akordeonu. Dodatkowo jednostki OSP wspomogły Dom Dziecka potrzebnymi do codziennego funkcjonowania artykułami spożywczymi, takimi jak warzywa, owoce czy orzechy. Dzieci w ramach podziękowań przygotowały występ artystyczny związany ze świętami oraz ich życiem codziennym w domu dziecka. Na koniec strażacy zostali poczęstowani obiadem. Odwiedziny w domu dziecka są już coroczną tradycją tych jednostek. Akcje takie jak ta, przypominają i pokazują, jak ważna jest rola Ochotniczych Straży Pożarnych nie tylko pod względem poprawy bezpieczeństwa, ale także w przypadku niesienia pomocy potrzebującym.