W bieżącym roku, jak i w latach poprzednich, zorganizowany został ogólnopolski konkurs plastyczny "Zapobiegajmy pożarom". Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Prace dzielone zostały na 6 grup wiekowych. Po gminnej eliminacji zostaną one przesłane do Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w celu przeprowadzenia eliminacji na szczeblu powiatowym.

Oto kilka prac dzieci i młodzieży z naszej gminy :)