W poniedziałek, 24 października 2016 r. o godzinie 14:15 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się Pierwsze po Zjeździe Gminnym Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie nowo wybranego Zarządu.


Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, dh - Tomasz Ewertowski. Prezes przedstawił zaplanowany porządek zebrania oraz powitał zaproszonych gości: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Macieja Jasińskiego, st. bryg. mgr inż. Julian Lemiech- Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Iławie oraz członek Zarządu Wojewódzkiego oraz członków Zarządu Oddziału Gminnego.


Zgodnie z porządkiem zostały podsumowane Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których uczestniczyły drużyny OSP Gminy Lubawa.


Omówiono także sprawy bieżące, takie jak kolejność wymiany samochodów pożarniczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych , po którym odbyło się głosowanie w tej sprawie.

Komendant Gminny opowiedział również o zmianie w dofinansowaniach i miejscach odbioru sprzętów oraz poprosił o prowadzenie ksiąg ewidencyjnych sprzętu każdej jednostki OSP.


St. bryg. mgr inż. Julian Lemiech- Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Iławie oraz członek Zarządu Wojewódzkiego omówił zmiany w statucie OSP oraz poruszył temat Zjazdu Powiatowego, którego termin ustalony jest na dzień 16 listopada 2016 r.


Komendant Powiatowy PSP, St. Bryg. Maciej Jasiński omówił sprawy dofinansowań oraz alarmowania jednostek OSP, a także rozmieszczenie samochodów pożarniczych na terenie Gminy Lubawa.
Wnioskowano również o przełożenie godziny posiedzeń z godziny 14:15 na godzinę 14:30. Wniosek ten przegłosowano w całości.


Na powyższym posiedzenie zakończono.

 

GALERIA