Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w dniu 15 października 2016 roku o godzinie 10:00 na strzelnicy w Iławie organizuje zawody strzeleckie dla drużyn OSP z powiatu iławskiego.
Do zawodów przystępują trzyosobowe drużyny z jednostek OSP. Naszą Gminę reprezentują Ochotnicze Straże Pożarne z: Kazanic, Łążyna, Rożentala, Szczepankowa, Targowiska, Wałdyk, Zielkowa oraz Złotowa.