Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie informują, że w dniu 18 września 2016 r. o godzinie 10:00 na stadionie miejskim w Iławie przeprowadzone zostaną zawody sportowo-pożarnicze grup A i C.

Zawody zostaną przeprowadzone wg regulaminu Zawodów Sportowo Pożaniczych Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonego przez ZG ZOSP RP w dniu 10 lutego 2011 r. Do zawodów kwalifikują się zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych oraz zwycięzcy poszczególnych zawodów gminnych eliminacyjnych w grupach A i C.

W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie serdecznie zapraszamy do kibicowania drużynom!

 

strazak