obraz1

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie podstawowe
dla strażaków ratowników OSP

Nazwisko i Imię

Nazwa OSP

Eremus Dominik

Byszwałd

Durka Mariusz

Lubstynek

Sadowski Piotr

Łążyn

Weinar Marianna

Łążyn

Zdrojewski Paweł

Łążyn

Zdrojewska Weronika

Łążyn

Żuchowski Piotr

Łążyn

Buńka Szymon

Prątnica

Zakrzewski Paweł

Prątnica

Banaszewski Jakub

Rożental

Kowalski Mateusz

Rożental

Marciniak Robert

Rożental

Szauer Ewa

Rożental

Lendziński Zbigniew

Targowisko

Pielenc Ireneusz

Targowisko

Śliwiński Wiktor

Szczepankowo

Brzozowski Arkadiusz

Zielkowo

 

Szkolenie będzie przeprowadzone w następujących terminach:

godz. 15:30 12 sierpnia 2016 r.- Spotkanie organizacyjne dla słuchaczy kursu- zapoznanie z zasadami nauczania na platformie e-learningowej- KP PSP IŁAWA

13- 27 sierpnia 2016 r. - Zajęcia teoretyczne realizowane przez słuchaczy na platformie e-learningowej.

28 sierpnia 2016 r.- Egzamin z części teoretycznej uprawniający do udziału w części praktycznej szkolenia- KP PSP IŁAWA

9 września 2016 r.- Zajęcia programowe- część praktyczna- KP PSP IŁAWA

10 września 2016 r.- Zajęcia programowe- część praktyczna- KP PSP IŁAWA

11 września 2016 r.- Zajęcia programowe- część praktyczna- KP PSP IŁAWA

16 września 2016 r.- Zajęcia programowe- część praktyczna- KP PSP IŁAWA

17 września 2016 r.- Zajęcia programowe- test w komorze dymowej dla słuchaczy kursu- KM PSP ELBLĄG

18 września 2016 r.- Zajęcia programowe- część praktyczna- KP PSPS IŁAWA

23 września 2016 r.- Zajęcia programowe- część praktyczna- KP PSPS IŁAWA

24 września 2016 r.- Zajęcia programowe- część praktyczna- KP PSPS IŁAWA

25 września 2016 r.- Zajęcia programowe- część praktyczna- KP PSPS IŁAWA

1 października 2016 r.- Egzamin z części praktycznej- KP PSP IŁAWA.