W poniedziałek, 18 kwietnia 2016 r. o godzinie 14:15 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się pierwsze w tym roku Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski. Prezes przedstawił Plan posiedzenia oraz powitał zaproszonych gości:Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Macieja Jasińskiego, Komendanta Gminnego- mł. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego oraz Sekretarza Zarządu- dh Jerzego Żuralskiego i pozostałych członków Zarządu Oddziału Gminnego.

Na spotkaniu zostały podsumowane zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP gminy Lubawa, które odbyły się w 1 kwartale 2016 roku.

Najważniejszym punktem zebrania było ustalenie terminu i miejsca Zjazdu Gminnego Związku OSP RP w Lubawie oraz uzgodnienie terminów i miejsc odbycia się tegorocznych zawodów sportowo-pożarniczych.

Ustalono wstępnie poniższe terminy:

- Termin Zjazdu Gminnego Związku OSP RP w Lubawie - 24 czerwca 2016r. „Zielony Zakątek” w Lubstynku.

-Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych- organizator zawodów OSP Szczepankowo, 29 maja 2016r. o godzinie 14.00

-Zawody Drużyn Seniorów- organizator zawodów OSP Rumienica, 12 czerwca 2016r. 14.00

Poruszony został również temat podjęcia uchwały w sprawie wykreślenia jednostki OSP Grabowo ze struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy wiejskiej w Lubawie oraz z Sytemu OSP.

Następnie omówione zostały bieżące sprawy organizacyjne dotyczące prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP, m.in. sprawę alarmowania SMS-owego, które miałoby przyspieszyć wyjazdy do akcji i sprawniejsze funkcjonowanie jednostek OSP.

Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP, St. Bryg. Maciej Jasiński serdecznie podziękował druhom strażakom za ich zaangażowanie, za profesjonalizm oraz sumienne przygotowanie zebrań sprawozdawczo-wyborczych odbywających się na terenie gminy Lubawa. Omówił również sprawy bieżące OSP i PSP.