Posiada zbiornik wodny na 2 tys. 500 litrów oraz wyposażenie dostosowane do likwidacji zagrożeń ekologicznych, m.in. pojemnikowy zestaw chemiczny do prac z agresywnymi cieczami i jest chlubą strażaków z Rożentala.
Samochód został zakupiony m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2007 – 2013 (poddziałanie 6.2.2. Bezpieczeństwo Ekologiczne). Początkiem realizacji projektu było podpisanie umowy z marszałkiem województwa na dofinansowanie samochodu pożarniczego dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu w kwocie około 560 tys. zł.
Nowy nabytek to średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych. Przystosowany został do prowadzenia akcji ratowniczych oraz współdziałania z innymi jednostkami specjalistycznymi. W wyposażeniu wozu znajduje się m.in. zbiornik wodny (2.500 l), zbiornik środka pianotwórczego (250 l), wysokociśnieniowa lina szybkiego natarcia (60 m) z elektrycznym zwijadłem, działko wodno-pianowe, pneumatyczny maszt oświetleniowy oraz wyposażenie związane z likwidacją zagrożeń ekologicznych.

FOTO

{gallery}foto/osp_rozental/nowy_woz_2010{/gallery}

CO KRYJE W SOBIE
Średni samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń ekologicznych
OSP Rożental
Średni Samochód Ratowniczo - Gaśniczy  Mercedes – Benz  ATEGO 1329 AF 4X4
Pojazd przeznaczony jest jako wyposażenie jednostek straży pożarnych, w pełni przystosowany do bezpośredniego prowadzenia akcji ratowniczych lub współdziałania z innymi jednostkami specjalistycznymi.

Dane techniczne:
- Moc 210 kW (286 KM)
- pojemność 6374 cm3
- pojazd spełniający  normy EURO V  wyposażony w system Ad-Blue ograniczający zanieczyszczenie środowiska
Kabina:
Ilość miejsc: 6-osobowa
Zabudowa:
Szkielet: stal nierdzewna
Poszycie: aluminium
Skrytki: 7 (3+3+1)
Żaluzje: lekkie profile aluminiowe
Układ wodno-pianowy:

Autopompa dwuzakresowa WATERUS HL 200 odśrodkowa ze stopów lekkich
Wydajność: 2700 l/min - 8 bar
500 l/min - 40 bar
Wyposażenie:
Zbiornik wodny 2500 l.
Zbiornik środka pianotwórczego 250 l.
Wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia 60 m z elektrycznym zwijadłem.
Automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.
Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności 800/1600 l/min.
Pneumatyczny maszt oświetleniowy 2x1000W, 5 m.
Agregat prądotwórczy 2,2 kW.
Szperacz pogorzeliskowy.
Fala świetlna z tyłu pojazdu.
Niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy.
Rozmieszczenie, kompletacja sprzętu - zgodnie z wymaganiami CNBOP-KG PSP.
Wyposażenie związane z likwidacją zagrożeń ekologicznych:
- Pojazd wyposażony w zestaw sorbentów sypkich 4x 20 kg – umiejscowiony w przystosowanych do składowania tego typu opakowań uchwytach.
Parametry Sorbentu:
- niepalna krzemionka,
- pochłaniający plamy oleju i emulsje wodno olejowe z betonu, asfaltu, chodników,
- odpowiedni zwłaszcza dla druk szybkiego ruchu,
- nie uwalnia zaabsorbowanej cieczy,
- duża dynamika sorpcji,
- chemiczna stabilność produktu.
- Pojazd wyposażony w dyspergent klasy Aquaquick 2000 (koncentrat) 2x 5 l:
Parametry:
- niewykazujący agresji na metale, plastyki lub innego typu powłoki,
- w 100% ekologiczny i biodegradowalny,
- bezpieczny w użyciu dla ratowników.
Do pracy z dyspergentem pojazd wyposażony  w opryskiwacz ciśnieniowy
Pojazd wyposażony w mały pojemnikowi zestaw chemiczny do prac z agresywnymi cieczami wyposażony w minimum:
- 12 mat sorpcyjnych,
- 9 sorpcyjnych rękawów,
- dwie poduszki sorpcyjne,
- pastę uszczelniającą,
- worki na odpady,
- naklejki ostrzegawcze NIEBEZPIECZNY ODPAD,
- rękawice ochronne,
- beczkę o pojemności 60 l z UN Kodem
- Pojazd wyposażony w 2 sztuki chemoodpornych przykryć studzienek kanalizacyjnych