05 lutego br. w strażnicy w Kazanicach, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. Zebranie otworzył Prezes jednostki Dh Zbigniew Kłosowski witając przybyłych gości: m.in.: Członka Prezydium ZOW ZOSP RP w Olsztynie st.bryg. Juliana Lemiecha, Członka ZOW ZOSP RP w Olsztynie – dh Henryka Zakrzewskiego, Prezesa ZOP ZOSP RP w Iławie, a zarazem Wicestarostę dh Stanisława Kastrau, Komendanta Powiatowego PSP w Iławie – st.bryg. Macieja Jasińskiego, Podinspektor UG Lubawa - dh Katarzynę Grzechowiak, Proboszcza miejscowej Parafii ks. Szczepana Modliborskiego, Sołtysa wsi Stanisława Ługiewicza oraz członków czynnych, honorowych i wspierających.

Następnie przystąpiono do realizacji punktów obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrany został dh Jan Laskowski. Po przedstawieniu i przyjęciu sprawozdań udzielono Zarządowi Absolutorium i przystąpiono do wyborów.

Jednostka OSP Kazanice liczy 31 członków czynnych, 52 wspierających oraz dwie Drużyny Młodzieżowo-Pożarnicze. Na wielką pochwałę zasługuje fakt, iż druhowie wraz z pomocą mieszkańców po raz kolejny zorganizowali zbiórkę żywności oraz zbiórkę finansową na paczki świąteczne dla wychowanków Domu Dziecka w Szymonowie. 


Nowo wybrany Zarząd:

Prezes – dh Zbigniew Kłosowski
Wiceprezes – dh Jerzy Jankowski
Naczelnik – dh Szymon Borkowski
Skarbnik – dh Leon Jastrzębski
Sekretarz – dh Adrian Jankowski
Gospodarz – dh Wojciech Pokojski


Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - dh Tomasz Grzybowski
Członek Komisji – dh Jerzy Wyżlic
Członek Komisji – dh Wojciech Górski

Delegaci na Zjazd oraz Zarząd Gminny: dh Zbigniew Kłosowski, dh Jerzy Jankowski