Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Pomierkach otworzył Prezes jednostki OSP- dh Kazimierz Sontowski, który wybrany został również przewodniczącym zebrania.

Zebranie przebiegło zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Przedstawiono Sprawozdanie z działalności OSP za 2015 r., Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, następnie udzielono absolutorium dla władz OSP Pomierki, po czym odbyły się wybory nowego Zarządu.

Nowo wybrany Zarząd:

Prezes: dh Kazimierz Sontowski 
Naczelnik: dh Wacław Jankowski
Sekretarz: dh Stanisław Jankowski 
Skarbnik: dh Dariusz Sontowski 
Gospodarz: dh Mirosław Jankowski

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący: dh Krzysztof Jankowski
Członek: dh Hubert Truszczyński
Członek: dh Leszek Truszczyński

Po wyborach głos zabrali zaproszeni goście min, Dh Julian Lemiech - Członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Olsztynie, st.bryg. Maciej Jasiński - Komendant Powiatowy PSP w Iławie oraz Sekretarz ZOG ZOSP RP w Lubawie dh Jerzy Żuralski.

05 lutego odbędą się kolejne Zebrania jednostek OSP. Godz: 17:00 OSP Zielkowo, godz. 18:30 OSP Kazanice.

{gallery}artykuly/2016/pomierki/{/gallery}