Walne zebranie OSP w Wałdykach otworzył Prezes jednostki - dh Jerzy Zalewski. Przewodniczącym zebrania został dh Marek Chorzelewski, natomiast na protokolanta wybrany został dh Bogdan Zawadzki.

Zebranie przebiegło zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Przedstawiono Sprawozdanie z działalności OSP za 2015 r., Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, następnie udzielono absolutorium dla władz OSP Wałdyki, po czym odbyły się wybory nowego Zarządu.


Nowo wybrany Zarząd:

Prezes: dh Zalewski Jerzy
Naczelnik: dh Szczepański Krzysztof
Sekretarz: dh Zawadzki Bogdan
Skarbnik: dh Józefowicz Stanisław
Gospodarz: dh Chorzelewski Marek

Po wyborach głos zabrali zaproszeni goście: Z-ca Komendanta Powiatowego mł.bryg. Tomanek Krzysztof, pochwalił jednostkę odnośnie spraw organizacyjnych i szkoleniowych a także pogratulował Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej - Dziewcząt zajęcia 2 Miejsca w Zawodach Powiatowych  MDP, które odbyły się w 2015 r.
Dyrektor Zespołu Szkół Grabowo-Wałdyki – mgr Sławomir Szczawiński również pogratulował Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej osiągniętego wyniku, po czym złożył podziękowania dla jednostki OSP za pomoc w zorganizowaniu IV maratonu "MTB Po ziemi Lubawskiej i Wzgórzach Dylewskich"

29 stycznia odbędą się kolejne Walne Zebrania jednostek OSP
 godz. 17:00 OSP Pomierki, godz. 18:30 OSP Byszwałd.

Materiał ZG ZOSP RP w Lubawie

Zdjęcia: OSP Wałdyki

{gallery}artykuly/2016/waldyki/{/gallery}