15 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Prątnicy, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015 Ochotniczej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. Zebranie otworzył Benedykt Golder - Prezes jednostki.

W zebraniu uczestniczyli im.in.: mł. asp. mgr Łukasz Linkner z PSP Iława, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP – dh Tomasz Ewertowski, Komendant Gminny OSP - kpt. inż. Krzysztof Rutkowski, Sekretarz Gminnego Zarządu OSP RP – dh Jerzy Żuralski, Podinspektor UG Lubawa – dh Katarzyna Grzechowiak, sołtys wsi  Prątnica i radny - Jan Kowalkowski, sołtys wsi Fijewo - Roman Szymański, druhowie czynni, wspierający i honorowi, mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście.

Przewodniczącym zebrania wybrano Waldemara Goldra protokolantem Adama Grabowskiego. Po odczytaniu sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, druhowie udzielili absolutorium dla władz.


Goście podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie i pomoc w akcjach ratowniczych a Rada Sołecka wsi Prątnica ufundowała dla swoich strażaków zestaw do czyszczenia kominów wraz z kulą kominiarską i rękawicami, który wręczył sołtys wsi Jan Kowalkowski.


Nowe  władze  w OSP Prątnica:
Prezes - Waldemar Golder
Wiceprezes -  Benedykt Golder
Naczelnik - Radosław Nowakowski
z-ca Naczelnika - Konrad Buńka
Skarbnik - Jan Rzemiński
Sekretarz - Adam Grabowski
Kronikarz -  Paweł Klejna
Gospodarz - Rafał Breński

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Paweł Zakrzewski

Sekretarz - Artur Buńka 

Członek - Marcin Kowalkowski

 

Materiał: e-lubawa.pl

Fot. Marian Żuchowski, UG Lubawa

{gallery}artykuly/2016/pratnica/{/gallery}