W poniedziałek, 14 grudnia 2015 r. na Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się ostatnie w tym roku Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, a zarazem Wójt Gminy Lubawa dh Tomasz Ewertowski. Prezes przedstawił punkty zebrania oraz powitał zaproszonych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie dh Stanisława Kastrau, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Macieja Jasińskiego oraz członków Zarządu Oddziału Gminnego.

Jednym z przewodnich tematów posiedzenia było podsumowanie działalności Zarządu Oddziału Gminnego za 2015 r. oraz przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lubawa w 2015 r. 

Informacje zawierały najważniejsze informacje dotyczące zarówno charakterystyki jednostek OSP w gminie Lubawa, jak również rodzaju oraz ilości zakupionego sprzętu oraz umundurowania strażaków w bieżącym roku. Wspomniano również o inicjatywach naszych druhów min. takich jak: organizacja Choinki strażackiej, dnia kobiet, dnia dziecka, pikników rodzinnych, zbiórki żywności, wizyt strażaków w Domu Dziecka w Szymonowie, pomoc w trakcie gminnych dożynek oraz wiele innych inicjatyw.
Podkreślić należy, iż rok 2015 r. był dla ochotników bardzo pracowity, świadczy o tym min. ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, których na dzień dzisiejszy jest już 102. Rok się jeszcze nie skończył, a to już o 24 wyjazdy więcej niż w całym 2014 roku.

Kolejnym punktem zebrania było opracowanie harmonogramu zebrań sprawozdawczo-wyborczych, które odbędą się w jednostkach OSP w 2016 r. Zebrania rozpoczną się 15 stycznia i potrwają do końca lutego 2016 r. 

Kpt. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny omówił zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, które 17 listopada 2015 r. uległy zmianie. 

Po omówieniu bieżących spraw, głos zabrali zaproszeni goście st.bryg. Maciej Jasiński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie oraz dh Stanisław Kastrau Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie, którzy podsumowali kończący się rok.
Po przemówieniach druhowie podzielili się symbolicznym opłatkiem życząc sobie nawzajem szczęścia i pomyślności. 

{gallery}artykuly/2015/poszarz/{/gallery}