14 grudnia 2015 r. o godzinie 14:30 na Sali Sesyjnej Urzedu Gminy Lubawa odbędzie się Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. 

Tematami posiedzenia będą:

- Podsumowanie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lubawa.

- Organizacja zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP w 2016 r.

- Omówienie bieżących spraw.