W dniach 13-15  października 2015 r. w godz. 6.00 - 19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 15/II. Elementami przedsięwzięcia są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.  

W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będa emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku. W porozumieniu z KG PSP przeprowadzony również zostanie trening systemu alarmowania i ostrzegania.

 

Przypominamy:

Ogłoszenie alarmu - sygnał modulacyjny (3 minuty)

Odwołanie alarmu - sygnał ciągły (3 minuty)