W sobotę, 27 czerwca w Targowisku odbyła się uroczystość obchodzonego w tym roku Jubileuszu 100-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Obchody rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez Ks. Proboszcza Stanisława Guzowskiego, oraz Rezydenta Księdza Tadeusza  Kazimierza Willamowskiego.

Uroczystej mszy asystowały poczty sztandarowe jednostek OSP gminy i miasta Lubawa, a oprawę muzyczną prowadziła Orkiestra Dęta z Kurzętnika.

Po mszy nastąpiło złożenie meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości- Meldunek złożył Dowódca Uroczystości kpt. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny ZOSP RP w Lubawie, a przyjął Dh Ryszard Harasim Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.

Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych-Wójt Gminy Lubawa- Dh Tomasz Ewertowski powitał zaproszonych gości:

- Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- Dh Ryszarda Harasim - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie

- Dh Juliana Lemiech – Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie.

- Dh Henryka Zakrzewskiego – Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie

- Dh Stanisława Kastrau – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie.

- st.bryg. Macieja Jasińskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

- Księdza Proboszcza Stanisława Guzowskiego, oraz RezydentaKsiędza Tadeusza  Kazimierza Willamowskiego

- Przedstawiciela Komisariatu Policji w Lubawie aspiranta sztabowego Leszek Józefowicza

- Członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie, Delegacje jednostek OSP z terenu gminy i miasta Lubawa, Druhów z jednostki OSP Targowisko

- Pani Sołtys Karolinę Wiśniewską, Pani Sołtys poprzedniej kadencji- Bożenę Twardy, Radną Gminy Lubawa – Panią Annę Guzowska, Rade Sołecką wsi Targowisko

- Dh Leonarda Lendzińskiego – Prezesa jednostki OSP w Wielkich Bałówkach

- Mieszkańców wsi Targowisko, zaproszonych gości, sponsorów jednostki.

Po tym, jak Prezes OSP w Targowisku- Dh Krzysztof Kasprowicz przytoczył rys historyczny jednostki odbyło się uroczyste odczytanie Uchwały o nadaniu Złotego Znaku Związku, którym Ochotnicza Straż Pożarna w Targowisku została uhonorowana za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczności i Rzeczypospolitej Polskiej.Odczytania Uchwały i odznaczenia sztandaru dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie Dh Ryszard Harasim.

Ochotnicze Straże Pożarne to przede wszystkim ludzie, dla których mundur
i przynależność do tej społeczność stały się drugim domem, w związku z tym za wkład ich pracy
zostały wyróżnione osoby:

Uchwalą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Warmińsko-Mazurskiego Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali odznaczeni: Dh Krzysztof Kasprowicz, Dh Zbigniew Twardy oraz Dh Tomasz Machulski.

Srebrnym medalem zostali odznaczeni: Dh Jan Kisiel, Dh Waldemar Kasprowicz, Dh Robert Szauer oraz Dh Krzysztof Rolka.

Brązowym medalem został odznaczony: Dh Zbigniew Guzowski.

Natomiast Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Nadało odznakę „ Wzorowy strażak”: Dh Marcin Banacki, Dh Andrzej Kasprowicz, Dh Sławomir Jurkiewicz oraz Dh Tomasz Marszelewski.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubawie nadał odznaczenie:

- za 60 lat wysługi w Ochotniczej Straży Pożarnej Druhom: Jerzemu Twardy, Stanisławowi Brodowskiemu, Tadeuszowi Banackiemu.

- za 50 lat wysługi w OSP Druhowi Kazimierzowi Wiśniewskiemu

- za 40 lat wysługi w OSP Druhom: Tadeuszowi Raszkowskiemu oraz Stanisławowi Kasprowicz.

- za 35 lat wysługi w OSP Druhom: Zbigniewowi Twardy oraz Jerzemu Kasprowicz.

- za 25 lat wysługi w OSP Druhowi Krzysztofowi Kasprowicz.

-za 20 lat wysługi w OSP Druhom: Zbigniewowi Guzowskiemu oraz Andrzejowi Kasprowicz.

- za 10 lat wysługi w OSP Druhowi Tomaszowi Marszelewskiemu.

- oraz za 5 lat wysługi w OSP Druhowi Zbigniewowi Lendzińskiemu.

Po przemówieniach przybyłych na uroczystość gości wypełnionymi gratulacjami, życzeniami i wspomnieniami wszyscy przemaszerowali do świetlicy wiejskiej, w której nie zabrakło poczęstunku dla strażaków i zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi.

 

Materiał: ZG ZOSP RP w Lubawie

{gallery}artykuly/2015/100targowisko/{/gallery}